ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΑΛΗΣ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα φίλτρα φιάλης έχουν ως βασική λειτουργία τον καθαρισμό του νερού του δικτύου από χλώριο, οσμές και στερεά σωματίδια μέχρι 5 m. Η χρήση των φίλτρων φιάλης είναι πολύ απλή αφού απαιτεί μόνο να ανοίξετε το καπάκι και να συμπληρώσετε τα φίλτρα φιάλης με νερό δικτύου.

Η τροφοδοσία αυτή γίνεται μέσω συνοδευτικής πλαστικής φιάλης, έως ένα προκαθορισμένο επίπεδο στάθμης. Το εμφιαλωμένο νερό καθώς και τα φίλτρα φιάλης δεν αποτελούν δεσμευτικές επιλογές, επιτρέποντας στους πελάτες μας την άμεση αλλαγή από την μία στην άλλη εκδοχή.

Τα φίλτρα φιάλης έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΦΙΛΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ

Διαστάσεις: 30x42 cm
Βάρος: 2.5 Kg
Χρώμα: Λευκό
Τροφοδοσία: Δεν απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο. Γίνεται με το χέρι το γέμισμα.
Διάρκεια Ζωής: 3 μήνες ή 1000 λίτρα

ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

Ποσότητα νερού που μπορεί να καθαρίσει το φίλτρο: 3 – 30 L / h.

Συνολική καθαρότητα μπροστινού φίλτρου: 300 – 400 L.

Ποσότητα νερού που εκτιμάται ότι μπορεί να καθαρίσει το φίλτρο συνολικά: 1000 L.

Συνολική χωρητικότητα: 20 L (5 γαλόνια).

Αποτελείται από:

Fabric Front Filter: Καθαρίζει το νερό από αιωρούμενα σωματίδια και λοιπές εμφανείς προσθήκες σ’ αυτό. (Προσθήκες πάνω από 5 micron.)

Carbon Filter: Παρουσιάζοντας μεγάλη ικανότητα διήθησης και απορρόφησης το φίλτρο ενεργού άνθρακα καθαρίζει το νερό από βαρέα μέταλλα, χλώριο και βλαβερές χημικές ουσίες.

Μineral Ball Filter: Το φίλτρο με τις μπάλες μετάλλων μπορεί να προσθέσει στο νερό παραπάνω από 20 στοιχεία (ψευδάργυρος, λίθιον, σελήνιο) πολύτιμα για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.

Ceramic Filter: Το κεραμικό φίλτρο κατακρατά στερεές ουσίες, απομονώνει τις δυσάρεστες οσμές και παραδίδει το νερό έτοιμο για χρήση.

Τεχνικό Φυλλάδιο »