ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εισαγωγική και εμπορική εταιρεία Υδροχόος ΙΚΕ έχει τη χρονική της αφετηρία στο 2006, οπότε και ξεκίνησε την εισαγωγή, πώληση, ενοικίαση και συντήρηση μίας μεγάλης ποικιλίας από ψύκτες νερού. Η ολοένα και αυξανόμενη Πανελλαδική ζήτηση για ψύκτες νερού οδήγησε το 2008 την εταιρεία στην απόφαση να αποσυνδέσει την προμήθεια του ψύκτη από την ταυτόχρονη πώληση και εμφιαλωμένου νερού.

Η Υδροχόος ΙΚΕ ακολουθεί εξαρχής τις απαιτήσεις της αγοράς για εξοικονόμηση χρημάτων και χώρου και φροντίζει να προτείνει εναλλακτικές προτάσεις συνεργασίας και υποστήριξης ώστε οι παρεχόμενοι ψύκτες νερού να λειτουργούν με τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Τόσο οι πελάτες χονδρικής όσο και οι πελάτες λιανικής μπορούν να στηρίζονται στην αμεσότητα και υπευθυνότητα της εταιρείας σε ό,τι έχει να κάνει με ψύκτες νερού που προμηθεύει η ίδια. Στηριζόμενη στη σωστή και δίκαιη σχέση με τους συνεργάτες της, η Υδροχόος προμηθεύει από το 2006 μέχρι και σήμερα, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα.

Παρά την παρατεταμένη κρίση και συρρίκνωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία ξεκίνησε το 2013 τις εξαγωγές σε ψύκτες νερού. Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η ανάπτυξη και υποστήριξη του υπάρχοντος πελατολογίου που ήδη προμηθεύεται με τα προϊόντα μας καθώς και ο εμπλουτισμός του με νέες ιδέες και προτάσεις συνεργασίας.