ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ - ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας, πέρα από την εισαγωγή & παροχή νέων μηχανημάτων, είναι η επισκευή ψυκτών κάθε τύπου. Επικοινωνείτε μαζί μας για την καταγραφή της υπάρχουσας βλάβης και περαιτέρω συνεννόηση γύρω από την επισκευή ψυκτών που αναλαμβάνουμε.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για την οποιαδήποτε επισκευή ψυκτών, ανεξαρτήτως του αν αποτελούν δικά μας ή ξένα προϊόντα. Η Υδροχόος ΙΚΕ αναλαμβάνει την απολύμανση και επισκευή ψυκτών, τον καθαρισμό τους από άλατα και λοιπές προσμίξεις. Στην περίπτωση των φίλτρων η αντικατάστασή τους γίνεται από την εταιρεία μας .